Резерви од крв
0 Rh- 0 Rh+
A Rh- A Rh+
B Rh- B Rh+
AB Rh- AB Rh+
Планирани акции за дарување крв
16.04.2014
СОУ Панче Попоски, Гостивар (09-17ч)
16.04.2014
СОУ К.Јосифовски Питу, Прилеп (08-13ч)
16.04.2014
СОУ Кочо Рацин, Велес (09-13ч)
16.04.2014
Филозофски и Филолошки Факултет, Скопје (09-14ч)
17.04.2014
Здружение на граѓани ,Куманово- во Црвен крст Куманово(09-12ч)
17.04.2014
СОУ Сами Фрашери,Куманово (13-18ч)
17.04.2014
СОУ Ацо Русковски+ Ѓраѓанство, Пехчево (крвни групи со Rh негативен фактор)-Дом на култура (09.30-14ч)
17.04.2014
СОУ Никола Карев, Струмица (08-13ч)
Актуелности
10.01.2014
ИПА проект
IPA

Биди хуман
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија
Ул. Водњанска бр.17 Скопје
e-mail: rztskopje@gmail.com
Тел: 00389 (0) 2 32 26 923