Индикации / контраиндикации

Посто јат одредени правила кои треба да се почитуваат пред да се пристапи кон дарување крв. Повторно ќе нагласиме дека за да се дарува крв, лицето треба да е здраво и во добра општа состојба ( добро одморен, со консумиран лесен оброк, и сл.).

Индикациите и контраиндикациите за дарување крв се следните:

ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ

Возраст 18-65 години
Телесна тежина > 50 кг
Телесна температура < 37 ° С
Пулс 50-100 / мин.
Притисок (ТА) 90-180 / 50-110 мм Хг
Хемоглобин > 135 г/Л( м ), > 125 г/Л( ж)
Хематокрит > 0.40(м), > 0.38(ж)
Бакар сулфат > 1055(м), > 1053(ж)
Бременост 6 месеци по породување или абортус, освен во исклучителни случаи кога одлучува докторот
Интервал на дарување 3 месеци (мажи), 4 месеци (жени)

 

СОСТОЈБИ ШТО БАРААТ ИНДИВИДУАЛНА ПРОЦЕНКА

Алергија Индивидуи со документирана историја за анафилакса нетреба да бидат прифаќани за дарители
Автоимуна болест Ако е зафатен повеќе од еден орган, таа состојба води кон трајно одбивање
Бета-таласемија Хетерозиготни носители на бета-таласемичен ген може да бидат дарители, доколку се во добра општа состојба и со ниво на хемоглобин во нормални граници
Бронхитис Индивидуи со знаци на потежок хроничен бронхит не треба да бидат прифатени како дарители
Настинка (цоммон цолд) Во зависност од состојбата
Хипертензија Како дарители не треба дабидат прифатени лица со ТА>180ммХг ( систола) или >100ммХг (дијастола)
Менструален циклус Не се одложува дарувањето крв
Алкохолизам Дарителот да не е алкохолизиран

 

ПРОФИЛАКТИЧКА ИМУНИЗАЦИЈА

Инокулација, вакцинација Период на одложување
Вакцина со атенуирани бактерии и вируси

БЦГ , жолта треска, рубелла , сипаници,полиомѕелитис (пер ос ), мумпс , вакцина за колера со атенуиран агенс, вакцина за паратифус со атенуиран агенс

4 недели
Вакцина со мртви бактерии

Колера, паратифус, капсуларна полисахаридна вакцина за паратифус

Во зависност од состојбата
Вакцина со инактивирани вируси

Полиомѕелитис (инјкеција ), инфлуенза

Во зависност од состојбата
Токсоиди

Дифтерија, тетанус

Во зависност од состојбата
Други вакцини

Хепатитис А , Хепатитис Б ,

Рабиес , енцефалит тицк-борне

Во зависност од состојбата, без изложување

При изложување, по 1 година

Серум од анимално потекло 3 месеци

 

СОСТОЈБИ ШТО ВОДАТ ДО ПРИВРЕМЕНО ОДБИВАЊЕ

Состојба Период на одложување
Ендоскопија со биопсија (користење на флексибилни инструменти), инокулациона повреда, акупунктура, тетовирање или пирсинг на тело, испрскување на мукозите со крв, ткиво или клеточен трансплантат од човечко потекло Се одложува за 6 месеци или за 4 месеци со негативен НАТ тест за хепатитис Ц .
Трансфузија на крвни компоненти Се одложува за 6 месеци или за 4 месеци со негативен НАТ тест за хепатитис Ц . При инјекција на еритроцити како дел од дозволена имунизациска програма ќе треба клиничка процена.
Епилепсија 3 години по прекин на терапија и во тој период да е без напади
Телесна температура >38 ° С 2 недели по повлекување на симптомите
Болести на бубрезите Акутен гломерулонефрит: 5 години после комплетното повлекување на симптомите
Употреба на лекови Употребата на лекови може да е заради основно заболување, кое може да бара одложување на крводарувањето. Одлуката за прифаќање на дарителот ја донесува докторот, во зависност од случајот и употребениот лек
Остеомиелит 2 години по оздравување
Реуматска треска 2 години по нападот, без знаци за хронична болест на срцето. Доцните компликации се причина за трајно одбивање.
Оперативни зафати Голема хирургија: генерално 6 месеци после операцијата. Мала хирургија: 1 недела после зафатот, ако нема компликации. Пациенти со историја за ресекција на желудник, трајно се одбиваат.
Туберкулоза, Бруцелоза 2 години по оздравување
Тропски болести 6 месеци по враќање од тропски предели, ако немале треска или знаци за болест

 

СОСТОЈБИ ШТО ВОДАТ КОН ДЕФИНИТИВНО ОДБИВАЊЕ

Малигни болести Индивидуи со или со историја за малигна болест, обично трајно се одбиваат. Од ова правило може да се направи исклучок, кај некои случаи, селектирани од докторот. На пример: кај дарители со неинвазивен канцер на цервикс и успешно спроведена терапија.
Болест на Цреутзфелдт-Јацоб

кравско лудило

Се одбиваат сите пациенти со болеста на Цреутзфелдт-Јацоб или друга прионска болест или претходно третирани со екстракт на хумана хипофиза.
Дијабет Се одбиваат само инсулин зависните пациенти
Употреба на лекови индивидуална проценка на лекарот ( види листа во прилог)
Кардиоваскуларни болести Историја за срцева болест, особено коронарна болест,ангина пецторис , тешка срцева аритмија, церебро-васкуларна болест, артериска тромбоза или рекурентна венска тромбоза
Инфективни состојби Носители на ХИВ, ХБВ , ХЦВ

бабезиоза, лајшманиоза,

Љ треска и др.

Болести на бубрези Акутен гломерулонефрит:

5 години по комплетното оздравување