Конгрес на трансфузиолози со меѓународно учество Институт за трансфузиона медицина и Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија организираат Конгрес на трансфузиолози со меѓународно учество кој ќе се одржи во ноември 2023 година. Подетални информации ќе бидат објавени наскоро на веб-странатa на конгресот.