ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина го има имплементирано стандардот 9001:2015. Со тоа се потврдува приоритетот на Установата да ги исполни сите барања за достигнување највисоко можно ниво на квалитет вo работењето и негово понатамошно следење и унапредување.

Politika za kvalitet skenirana 2023
Sertifikat na SM-ITM_ISO 9001 (1)