СТАБИЛНИ РЕЗЕВИ НА КРВНИ ПРОДУКТИ- КРВОДАРУВАЊЕТО ПРОДОЛЖУВА

0
5073

Денешните резерви на крв и крвни продукти се стабилни. Крводарувањето денec ќе се спроведува во просториите на:
– Институтот за трансфузиона медицина-Скопје од 08 до 18 часот
– Центрите за траснфузиона медицина во Тетово, Битола и Штип од 08 до 18 часот
– Служби за траснфузиона медицина во Куманово, Велес, Кочани, Гегелија, Струмица, Прилеп, Струга Општа Болница, Гостивар и Кичево од 08 до 15 часот
– Ценатрот за дарување при ДХО Даре Џамбаз од 10 до 17 часот
Ве молиме секој граѓанин кој може да одвои време и е во добра здравствена сотојба да ја искаже својата хуманост дарувајќи крв во гореспоменатите локации.

КРВОДАРУВАЊЕТО Е ПРИВИЛИГЕИЈА НА ЗДРАВИТЕ И ГРАЃАНСКА ДОЛЖОСТ

Со почит
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина

LEAVE A REPLY