Kongrese

 

Kongresi i transfuziologëve me pjesëmarrje ndërkombëtare06.12.2013ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit dhe Shoqata e Transfuziologëve të Republikës së Maqedonisë organizojnë kongres të transfuziologëve me pjesëmarrje ndërkombëtare i cili do të realizohet në shtator 2014. Informacione të detajuara do të publikohen së shpejti në web – faqen e Institutit.