Linqe të rëndësishme

Përshkrimi Url
Enti Kroat i Mjekësisë së Transfuzionit www.hztm.hr
Enti Slloven i Mjekësisë së Transfuzionit www.zrs-tk.si
Organizata Botërore e Shëndetësisë www.who.int
Transfuziologjia Britanike www.transfusionguidelines.org.uk
Shoqata Ndërkombëtare e transfuziologjisë www.iccbba.com
Transfuziologjia Australiane www.arcbs.redcross.org.au
Instituti Gjerman i Mjekësisë së Transfuzionit www.dgti.de
Shërbimi Kanadez i Gjakut www.bloodservices.ca
Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe www.ifrc.org
Qendra Amerikane e Gjakut www.americasblood.org
Keyqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë www.redcross.org.mk