ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit është në procedurë të implementimit të ISO 9001:2008. Me këtë konfirmohet prioriteti i Institucionit në përmbushjen e të gjitha kërkesave për arritjen e nivelit më të lartë të mundshëm të kualitetit gjatë punës dhe përcjelljes dhe avancimit të mëtejshëm.

Politika za kvalitet skenirana 2023
Sertifikat na SM-ITM_ISO 9001 (1)