Pyetni pyetje

Ju lutemi, të gjitha pyetjeve t’i përgjigjeni sinqerisht (duke zgjedhur njërën nga përgjigjet e ofruara), për arsye se të njëjtat janë të nevojshme për ruajtjen e shëndetit Tuaj, si dhe për siguri maksimale të personit i cili pranon gjakun Tuaj. Shpresojmë se këto pyetje do t’ju ndihmojnë të merrni vendim për dhurim apo eventualisht për vetë – përjashtim. Shërbimi i Mjekësisë Transfuzive garanton fshehtësinë e të dhënave!