Bëhu dhurues i qelizave amë

0
8913

Të nderuar dhurues të e gjakut, pacientë dhe bashkëpunëtorë,

Me kënaqësi ju infomojmë se nga Marsi 2016 ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit të R. Maqedonisë me sukses ka kryer kontrollin e jashtëm nga ana e një institucioni të autorizuar dhe ka fituar certifikatën për cilësi ISO 9001: 2008.
Bashkëngjitur e keni versionin e skanuar të certifikatës.

iso-9001-2008-sertifikat-001

LEAVE A REPLY