Shërbimet transfuziologjike

Pranë ISHP Institutit të Mjekësisë për Tranfuzion funksionojnë më shumë shërbime, të paraqitura në tabelën në vijim:

 

Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit (SHMT) VENDI I PUNËS EMIR DHE MBIEMRI
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Qendra klinike kirurgjikale “Shën Klimenti i Ohrit” – Shkup Mjek specijalist transfuziolog Dr. Tatjana Uzunovska
Shërbimi i mjekësisëë së transfuzive Spitali special i gjinekologjisë dhe akusherisë Çair Mjek specijalist transfuziolog Dr. Elka Bogatinova Stefanovska

Dr. Laura Gorçaj

Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Kumanovë Shef i Njësisë Dr. Liljana Sllavkovska
Teknik i njësisë Njomza Ismaili
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Veles Shef i Njësisë Dr. Sllave Jordanov
Teknik i njësisë Mimoza Nikollova
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Negotinë Shef i Njësisë Dr. Stojanka Trifunova
Teknik i njësisë Lençe Stojçeva
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Kavadar Shef i Njësisë Dr. Atanas Trajkov
Teknik i njësisë Mença Kimova
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit K. Pallankë Shef i Njësisë Dr. Ivanka Trajkovska
Teknik i njësisë Vesellka Mlladenovska
Qendra e Mjekësisë së Transfuzionit Manastir Shef i Rajonit Dr. Gjorgji Gjorgjievski
Koordinator i dhurimit të gjakut Dr. Diana Dimitrova
Teknik i njësisë Violeta Naumova
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Prilep Shef i Njësisë Dr. Todorka Momiroska
Teknik i njësisë Slobodanka Ilioska
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Ohër Shef i Njësisë Dr. Marija Aleksioska
Teknik i njësisë Lidija Buxhakovska
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Spitali special i traumatologjisë dhe ortopedisë “Shën Erazmo” Shef i Njësisë
Teknik i njësisë Roza Kuzmanovska
Qendra e Mjekësisë së Transfuzionit Shtip Shef i Rajonit Prim. Dr. Jordanka Vitllarova
Koordinator i dhurimit të gjakut Prim. Dr. Jordanka Vitllarova
Teknik i njësisë Viktor Veresa
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Koçan Shef i Njësisë Dr. Liljana Arsovska
Teknik i njësisë Ankica Serafimova
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Delçevë Shef i Njësisë Dr. Violeta Gjorgjevska
Teknik i njësisë Limonka Stoimenovska
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Strumicë Shef i Njësisë Prim. Dr. Tatjana Timova
Teknik i njësisë
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Gjevgjeli Shef i Njësisë Prim. Dr. Mihajlo Ballamovski
Teknik i njësisë Violeta Jançeva
Qendra e Mjekësisë së Transfuzionit Tetovë Shef i Rajonit Dr. Ekrem Ismani
Koordinator i dhurimit të gjakut Dr. Emilija Koçovska
Teknik i njësisë Donço Nedellkoski
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Gostivar Shef i Njësisë Dr. Kadri Elezi
Teknik i njësisë Rahile Muça
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Kërçovë Shef i Njësisë Dr. Bratica Gjurçinovska
Teknik i njësisë Dushko Gjorgjijoski
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Spitali i përgjithshëm Strugë Shef i Njësisë Dr. Nexhat Ismajloski
Teknik i njësisë Marjan Shurdovski
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit në Entin e Nefrologjisë Strugë Shef i Njësisë Dr. Goce Poposki
Teknik i njësisë Riste Dallçeski