Organigrama e ISHP Institutit të mjekësisë transfuzive

Instituti i mjekësisë transfuzive nga janari i vitit 2011 është institucion i integruar në të cilin bëjnë pjesë shërbimet transfuziologjike të spitaleve të përgjithshme dhe klinike në Republikën e Maqedonisë. E njëjta është paraqitur në organigramë.

screenshot_6