Furnizime publike

NJËSIA E FURNIZIMEVE PUBLIKE

ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit kryen furnizime publike (FP) në përputhje me planin e furnizimeve publike.

Furnizimet publike të planifikuara për vitin 2013 do të publikohen pas sjelljes së vendimit për FP përkatëse nga ana e Drejtorisë.
Informacionet e detajuara do ti gjeni në web – faqen e byrosë së furnizimeve publike.

SHEF I NJËSISË:   Ekonomist i diplomuar Bobi Bozhinovski.